Home


Als voorzitter van de Stichting Herdenkingsmonument Fort bij Rijnauwen heet ik u van harte welkom op deze site. Wij hopen dat u door het lezen ervan een goede indruk krijgt van onze activiteiten. De stichting heeft als belangrijkste doelen het onderhoud van het monument, het achterhalen van de namen van alle mensen die op het Fort het leven lieten voor onze vrijheid en het organiseren van de jaarlijkse herdenking op 4 mei. Het besef dat in de prachtige natuuromgeving van het Fort tientallen jonge mensen die vochten voor onze vrijheid hun laatste schrede hebben gezet, geeft ons steeds weer de motivatie om de herinnering aan hen levend te houden.

Janneke Schermers, voorzitter Stichting Herdenkingsmonument Fort bij Rijnauwen