Vrijwilligers, donateurs en sponsors


Vrijwilligers
De gehele organisatie van de jaarlijkse herdenking op Fort bij Rijnauwen ligt in handen van de onbezoldigde vrijwilligers van de Stichting Herdenkingsmonument Fort bij Rijnauwen. Uiteraard beperkt zich dat niet tot de organisatie van de 4de mei. Door het jaar heen wordt meerdere malen door onze vrijwilligers onderhoud gepleegd aan het monument, de beplanting, bestrating, klokkenstoel etc. Zij worden daarbij geholpen door kinderen van de Anne Frankschool, de adoptieschool. Leerlingen van de school ontdoen jaarlijks het monument van bladeren en onkruid. Op verzoek van basisscholen in de Gemeente Bunnik verzorgt de stichting gastlessen over Fort bij Rijnauwen en wat zich daar in de Tweede Wereldoorlog heeft afgespeeld.

Donateurs
Voor zowel de organisatie als het onderhoud van het monument is onze stichting volledig afhankelijk van particuliere bijdragen. Onze uitgaven bestaan o.a. uit de organisatiekosten van de 4 mei herdenking en de uitgaven voor jaarlijks onderhoud aan het monument. Naast het jaarlijks onderhoud vraagt een monument, zeker als dat in de vrije natuur staat, ook om groot onderhoud. Afgelopen winter heeft de stichting het plaveisel, dat regelmatig ondergraven wordt, opnieuw laten egaliseren en uitbreiden. Ook heeft het achtergrond groen het hoognodige professioneel groot onderhoud gekregen en kunnen de vlaggen weer vrij en fier wapperen. De komende jaren zullen zowel het antieke hekwerk rond het monument als de klokkenstoel conserverend groot onderhoud moeten ondergaan. Wilt u als belangstellende of nabestaande de stichting als donateur steunen, lees dan de Brief periodieke gift en vul de Overeenkomst periodieke gift in. U ontvangt tevens jaarlijks een uitnodiging voor de herdenking.
Uiteraard zijn ook eenmalige donaties van harte welkom op bankrekening NL33 INGB 0002 9197 08 t.n.v. Stichting Herdenkingsmonument Fort bij Rijnauwen.
Mocht u overwegen het werk van de stichting in de vorm van een legaat te ondersteunen, dan nodigen wij u graag uit om hierover contact
met ons op te nemen.

Sponsors

sponsors-1-bruno-event-supportSponsors - 7 - B - Van Ravenswaay
 Geluidsinstallaties                             Drukwerk

Sponsors - 6 - B - Van Dijk Tuinen
 Onderhoud monument                   Tuin onderhoud

Sponsors - Geerke Vermeulen

Fotografie