Inleiding


Op deze site kunt u kennis nemen van de verschillende zaken die te maken hebben met het Herdenkingsmonument Fort bij Rijnauwen. U kunt lezen over de geschiedenis van het monument en treft er de lijst aan met de namen van de op het Fort gefusilleerden, voor zover die zijn achterhaald. Elk jaar zet de Stichting Herdenkingsmonument Fort bij Rijnauwen zich in voor een waardige herdenking op 4 mei. De herdenking start met een stille tocht van het Poortgebouw op de Rhijnauwenselaan naar het fort. Het in volkomen stilte betreden van het fort waar de klok wordt geluid, is voor alle aanwezigen steeds weer een indrukwekkende ervaring. Het besef dat tientallen jonge verzetsstrijders op diezelfde plaats hun laatste stappen hebben gezet op weg naar hun executie, is aangrijpend. 

 

Het aantal deelnemers aan de tocht en de herdenking neemt elk jaar toe, gelukkig ook onder de jeugd. Met nadruk worden de scholieren steeds bij de viering betrokken. Hun wordt op deze manier respect bijgebracht voor de jeugdige verzetsstrijders die ook voor hun vrijheid het leven hebben gelaten. Zij leren dat dit nooit meer mag gebeuren.

Fort bij Rijnauwen ligt in de gemeente Bunnik, reden waarom de herdenkingsrede elk jaar wordt uitgesproken door de burgemeester van deze gemeente.

Alle activiteiten van de Stichting worden uitgevoerd door vrijwilligers en gefinancierd door donaties en onze sponsors. De stichting heeft de ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) status, wat betekent dat er controle is op een juiste besteding van het geld en dat giften, boven een drempel, mogen worden afgetrokken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.