Opening Herdenking 2015


Door Janneke Schermers

Wie de ogen sluit voor het verleden, is blind voor de toekomst, is het thema voor de herdenkingen in dit jubileumjaar, 70 jaar na de bevrijding.

Het is goed om met zovelen hier aanwezig te zijn, zoveel mensen die weigeren hun ogen voor het verleden te sluiten, die het steeds weer tot zich willen laten doordringen dat hier op deze plaats meer dan 50 jonge mensen hun leven hebben gegeven voor onze toekomst. Zij hebben bewust en met opgeheven hoofd hier, op deze plaats, hun laatste treden gezet.

Wij herdenken hen vandaag.

Au nom de la Fondation du Monument Commémoration Fort Rhijnauwen, je salue les familles des jeunes hommes provenant de la Belgique qui ont été assassinés ici. Nous sommes à la fois émus et heureux que vous soyez ici, soixante-dix ans après la Deuxième Guerre mondial. Soyez les bienvenues.

Namens de Stichting Herdenkingsmonument Fort Rhijnauwen heet ik u allen welkom:
●  U, vertegenwoordiger van de koninkrijk België
●  U, loco-commissaris van de Koning in de provincie Utrecht
●  U, gemeentebestuur van Bunnik
●  U, nabestaanden en belangstellenden
   en natuurlijk ook een speciaal welkom voor alle jongeren

Voor het uitspreken van de herdenkingsrede geef ik nu het woord aan de heer H.M. Ostendorp, burgemeester van de gemeente Bunnik.

Herdenkingsrede 2015


Geachte aanwezigen, dames en heren, jongens en meisjes, Loco-commissaris van de Koning van de provincie Utrecht, gedelegeerde van de Belgische ambassade, hartelijk welkom hier bij het Herdenkingsmonument Fort Rhijnauwen in de gemeente Bunnik, waar we met elkaar zullen herdénken aan de vooravond van de viering van 70 jaar bevrijding.

Het blijft indrukwekkend dat ieder jaar weer zoveel mensen in serene stilte de weg naar deze bijzondere plek weten te vinden om zo met elkaar de eer te bewijzen en dankbaarheid te tonen aan de mannen en vrouwen die waar ook ter wereld hun leven hebben gegeven voor onze vrijheid. Lees verder

Herdenkingsvlucht 2015


In de avond van maandag 4 mei 2015, tijdens Nationale Dodenherdenking, voerden acht historische vliegtuigen uit het Vliegend Museum Seppe een herdenkingsvlucht uit.

De formatie bestond uit twee Tiger Moth tweedekkers, een Stearman, Luscombe en vier Piper Cubs. De Tiger Moths en Stearman hebben in de Tweede Wereldoorlog dienstgedaan als trainingsvliegtuig. Honderden Engelse en Amerikaanse vliegers zullen op deze drie kisten hun eerste vlieguren hebben gemaakt.

Video: Ton Spit

 

Herdenking 2015 in De Nieuwsbode


Herdenking bij Fort Rhijnauwen indrukwekkend

BUNNIK- Naar schatting 1.500 belangstellenden waren aanwezig tijdens de jaarlijkse herdenking van de Belgische en Nederlandse verzetsstrijders die tijdens de Tweede Wereldoorlog door de Duitsers op het Fort bij Rhijnauwen ter dood zijn gebracht. De twee minuten stilte waren indrukwekkend, je hoorde alleen vogels fluiten. Lees verder