Vermeldingen van de herdenking 2016


Een overzicht van vermeldingen van de 4 mei herdenking 2016 op Fort bij Rhijnauwen

Jacqueline Sweerts op Twitter
Stilte in #Bunnik….

Rob Zakee op Twitter
Indrukwekkende #dodenherdenking op Fort bij #Rijnauwen in @gembunnik….

H.M. Ostendorp op Facebook
Herdenken en vieren. Laten wij blijven herdenken en onze vrijheid omarmen. ‘Op dat wij nooit vergeten’. Dank aan iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan een waardige herdenking op 4 mei en een enthousiaste viering van onze vrijheid op 5 mei…

Bunniks Nieuws.nl
BUNNIK De dodenherdenking op Fort Rijnauwen werd wederom zeer druk bezocht. Ook van de nabestaanden kwamen grote groepen mensen bloemen leggen. Ook dit jaar viel het hoge aantal jongeren op dat de herdenking bij kwam wonen. …….

INBUNNIK
Het is dit jaar 71 jaar geleden dat Nederland bevrijd werd en er zo voor ons land een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog. Dit wordt ook in de gemeente Bunnik weer herdacht. Wat staat er op het programma?…..

AD – UN
Herdenken op de plaats in Bunnik waar in de Tweede Wereldoorlog 52 mensen werden doodgeschoten, is indrukwekkend. Die verzetsstrijders verdienen respect en eerbied, zegt Janneke Schermers van de Stichting Herdenkingsmonument Fort Rhijnauwen……

Bunniks Nieuws.nl – Herdenking 9 juli
Zaterdag 9 juli jl. was het exact 74 jaar geleden dat de eerste verzetsstrijders op het binnenterrein van Fort bij Rijnauwen werden gefusilleerd. Onder hen bevond zich Piet Hoefsloot, geboren in Arnhem in 1893. Gearresteerd op 12 december 1940 en na een proces gefusilleerd op 9 juli 1942 op Fort bij Rijnauwen…….

 

Herdenking 2015 in De Nieuwsbode


Herdenking bij Fort Rhijnauwen indrukwekkend

BUNNIK- Naar schatting 1.500 belangstellenden waren aanwezig tijdens de jaarlijkse herdenking van de Belgische en Nederlandse verzetsstrijders die tijdens de Tweede Wereldoorlog door de Duitsers op het Fort bij Rhijnauwen ter dood zijn gebracht. De twee minuten stilte waren indrukwekkend, je hoorde alleen vogels fluiten. Lees verder

Hulp voor mensen met rollator of rolstoel


BUNNIK – Het is dit jaar precies 70 jaar geleden dat Nederland werd bevrijd. Zoals elk jaar wordt er op 4 mei een herdenking gehouden op Fort Rhijnauwen van alle evallenen en in het bijzonder van de mensen die op het fort gefusilleerd werden. De organisatie doet dit jaar extra moeite om iedereen, ook mensen die slecht ter been zijn, deel te kunnen laten nemen. Lees verder

Vrijwillige schoonmaakactie


“Mooi om elkaar te helpen”

BUNNIK – Het was even flink poetsen en schrobben, maar inmiddels zien het hek en de klok van het herdenkingsmonument op fort Rijnauwen er weer piekfijn uit. Een klus die werd geklaard door vrijwilligers van de stichting ‘Werk aan de Linie’, AA Bouwadvies Bunnik, gemeente Bunnik en het pilotproject ‘Krachtig Bunnik’.

Onder een stralende zon werd er afgelopen donderdagmiddag door de circa tien vrijwilligers flink schoongemaakt. Een gezellige, en vooral ook heel nuttige actie, zegt Kees Visser van de stichting Herdenkingsmonument Fort Rijnauwen en van de Rotary Club. “Geweldig. Hiermee zijn wij zo geholpen.”

De stichting, die sinds 1981 zorg draagt voor het herdenkingsmonument, moet het hebben van vrijwillige donaties en vrijwilligerswerk. “Als wij het monument zelf schoonmaken, zijn we met vier personen weekenden lang bezig. Om die reden is het al een paar jaar niet gebeurd; we komen er simpelweg niet aan toe.”

Deal
De vrijwilligers doen het graag. De ‘deal’ werd al gesloten op de beursvloer, eind vorig jaar. Onder meer met Axel de Maar van AA Bouwadvies Bunnik: “Eigenlijk had ik aangeboden om mee te denken, en samen te bekijken wat er moest gebeuren. Maar nu help ik ook gewoon mee met schoonmaken. Hartstikke leuk! En een mooie manier om een bijdrage te leveren aan de Bunnikse samenleving. Goed om elkaar te helpen.”

Sociale activering
Ook stichting ‘Werk aan de Linie’ en het gemeentelijk pilotproject ‘Krachtig Bunnik’, die met het oog op de verdere decentralisatie van de zorg dagbestedingscliënten nieuwe vormen van sociale activering willen aanbieden, hadden ‘ja’ gezegd tegen de deal op de beursvloer. Auke Vos, projectleider ‘Werk aan de Linie’: “Nu per 2015 de zorg wordt gedecentraliseerd – met daarbij een bezuinigingsronde – zijn we gezamenlijk op zoek naar nieuwe vormen van sociale activering en dagbesteding. Mensen die het zelf of samen met hun sociale omgeving niet redden, begeleiden wij.”

Het gaat daarbij om mensen met verschillende achtergronden, zegt Valentin Herrera van ‘Werk aan de Linie’ en coördinator van ‘Krachtig Bunnik’. “Het zijn mensen die anders thuis zitten of naar een dagbesteding gaan. Doel is dat zij hun huis uitkomen, nieuwe contacten opdoen, nuttig werk verrichten, meer zelfvertrouwen krijgen. We proberen leuke dagbesteding te verzorgen bij lokale ondernemingen waardoor er meer samenwerking komt tussen zorg, cliënt en bedrijfsleven. Goed voor de cliënten, goed voor de samenleving.”,/span>

En de vrijwilligers? Die vinden het ‘gezellig’ en ‘hartstikke leuk’. Zoals Milan Pieters, die een mbo-groenopleiding tot hovenier volgt, en het een ‘prima klus’ vindt. Iedereen helpt mee – ook de gemeentelijk projectleiders. En dan… is er koffie met cake! (MD)

Tekst: Marijke Dekker in ‘t Groentje van 23 april 2014

Groot onderhoud


Het monument staat in de vrije natuur en daarmee onder invloed van niet alleen weer en wind maar ook van wilde dieren en planten. Dat brengt niet alleen het gebruikelijke jaarlijks onderhoud aan perken en gedenkstenen met zich mee, maar ook groot onderhoud aan met name zaken als bestrating die ondergraven wordt. Na een extra inzamelingsinspanning onder bezoekers en betrokkenen, heeft het stichtingsbestuur in de winter van 2011-2012 het noodzakelijke grootonderhoud aan het plaveisel kunnen laten uitvoeren. Gelijktijdig hiermee zijn de vlaggenmasten verplaatst waardoor vlaggen weer vrij en vier kunnen wapperen. Ook zijn de borders aangepast waardoor er tijdens de herdenking meer ruimte is alle belangstellende en de herdenkingsstenen beter bereikbaar zijn. Wij danken allen die dit mede mogelijk gemaakt hebben.