Verzet en verraad


BUNNIK – Donderdagavond 12 april gaf oud provo Roel van Duijn op uitnodiging van boekhandel van Ravenswaay en Stichting Herdenkingsmonument Rhijnauwen een lezing over zijn boek ‘Verraad’. Het boek vertelt het verhaal van zijn schoonouders: Herman en Leen Reef.

Herman werkte tijdens de oorlog bij Hazemeijer Hengelo waar ook wapens geproduceerd werden voor de Duitsers. Herman kwam in conflict met zijn geweten en richtte een verzetsgroep op. Deze groep zorgde er voor dat mensen konden onderduiken en zij maakten illegale pamfletten. Uiteindelijk ontstond het plan om gewapend verzet te plegen en zij maakten een bom met de bedoeling de spoorlijn naar Oldenzaal plat te leggen.

Deze actie werd verraden en de hele groep van 23 personen werd opgepakt en gevangengezet. Eerst in kamp Amersfoort, later in concentratiekamp Vught. Eén van de vrienden van Herman Reef, Harry van Genugten, overleefde de oorlog niet en werd 75 jaar geleden gefusilleerd bij Fort Rhijnauwen. De vrouw van Herman Reef heeft alles in het werk gesteld om haar man te bevrijden, zij legde contact met de Sicherheitsdienst en kreeg een relatie met commandant Konrad Hofman. Uiteindelijk wist zij haar man vrij te krijgen, maar liep hierbij zelf ook groot risico. Roel van Duijn was lange tijd nieuwsgierig naar het verhaal van zijn schoonouders. Zij vertelden weinig over de gebeurtenissen in de tweede wereldoorlog.

Uiteindelijk bracht het NIOD Amsterdam meer duidelijkheid en bleek dat de rol van schoonmoeder Leen moedig was geweest. Na de oorlog wilde het verzet in Hengelo Leen liquideren door haar samenwerking met de Duitsers, gelukkig werd dit voorkomen.

Lafaard of held
Roel van Duijn vertelt in zijn lezing dat er verhoudingsgewijs weinig Nederlanders in het verzet zaten. De gewone Nederlander was vaak bevangen door angst. Hij heeft dan ook bewondering voor schoonmoeder Leen die zoveel risico nam en uiteindelijk na de oorlog beschouwd werd als verraadster. Ook haar eigen man twijfelde aan haar goede bedoelingen. Dit bracht hem tot de vraag: hoe zou ik zelf handelen in een oorlogssituatie? “Ben ik een lafaard of held?” Het blijft dan ook belangrijk om jaarlijks de mensen te herdenken die hun leven gaven voor vrede en veiligheid. In Bunnik en omgeving vindt deze herdenking op 4 mei plaats bij Fort Rhijnauwen. Hier werden meer dan 50 Nederlandse en Belgische verzetsmensen gefusilleerd.

Voor deelname aan de herdenking: om 19.00 uur opstellen bij Stayokay, Rhijnauwenselaan 14 te Bunnik. Van daar gaat de stille tocht naar het Terreplein op het Fort. Voor vragen over de herdenking: Janneke Schermers/Janneke.schermers@gmail.com of 030-6571350.

Door Lia van der Heijden. Verschenen in Bunniks Nieuws ’t Groentje van 18 april 2018.

Boekpresentatie door Roel van Duijn


Roel van Duijn heeft het boek ‘Verraad’ geschreven over zijn schoonvader, Herman Reef, die in het verzet zat en via een relatie die zijn vrouw aanging met een SS-officier is vrijgekomen. Zijn verzetsmaat bij de actie waarbij ze verraden zijn, is Harry van Genugten die op Rhijnauwen is gefusilleerd, nu 75 jaar geleden.

Op donderdag 12 april van 20:00 tot 22:00 uur geeft Roel van Duijn een presentatie over het boek bij boekhandel Van Ravenswaay, Van Hardenbroeklaan 20, Bunnik. De toegang is gratis, maar aanmelden is gewenst middels een e-mail aan info@ravenswaay.net

Details presentatie

Opening Herdenking 2017


Door Janneke Schermers

Binnen het doorlopende thema ‘Geef vrijheid door’, wordt dit jaar speciale aandacht besteed aan de kracht van het persoonlijke verhaal om deze boodschap door te geven. Zo werd kortgeleden op de TV het verhaal verteld van de heer John Dons, één van de meer dan 50 verzetsstrijders die hier, op deze plaats, zijn gefusilleerd. Achter de levens van al deze mensen zit een verhaal, dat je naar het hart grijpt. Het is daarom goed dat u er allemaal bent, om hen vanavond te gedenken, hier op deze plaats waar hun levens en dus hun verhalen voortijdig eindigden.

Namens de Stichting Herdenkingsmonument Fort Rhijnauwen heet ik u dan ook allen heel hartelijke welkom:

●   U, vertegenwoordigers van het koninkrijk België
●  
U, loco-commissaris van de Koning in de provincie Utrecht
●  
U, gemeentebestuur van Bunnik
●  
U, nabestaanden en belangstellenden
●  
en een speciaal welkom voor alle jongeren

Voor het uitspreken van de herdenkingsrede geef ik nu het woord aan de heer H.M. Ostendorp, burgemeester van de gemeente Bunnik.

Herdenkingsrede 2017


Door burgemeester H.M. Ostendorp van de gemeente Bunnik

Beste mensen,

Het is ieder jaar weer indrukwekkend en goed om met zovelen in stilte de weg te bewandelen naar deze bijzondere plek in onze geschiedenis, hier bij het herdenkingsmonument op Fort Rhijnauwen in Bunnik. Op deze verstillende plek voelen wij ons met heel ons wezen verbonden met de mannen en vrouwen die waar ook ter wereld hun leven hebben moeten laten voor onze vrijheid. En het is belangrijk om ieder jaar weer onze eer aan hen te bewijzen en onze dankbaarheid te tonen. Lees verder