Vijvenzeventig jaar geleden


Op 9 oktober 2018 bezochten zeven nabestaanden van de gefusilleerden M.H.A. Smeets en C.H.A. Smeets het Fort bij Rhijnauwen voor een korte herdenking. Het was die dag precies 75 jaar geleden dat de leden van de ‘Groep Erkens’, een groep van acht Belgisch – Nederlandse verzetsstrijders, vielen voor een Duits vuurpeloton.

Rond het middaguur liepen de nabestaanden naar het monument op het fort. Bij de gedenksteen van de verzetsgroep werden een bloemstuk en losse bloemen gelegd. Na een moment van stilte werd de korte plechtigheid afgesloten.

Opening Herdenking 2018


Door Janneke Schermers

Binnen het doorlopende thema ‘Geef vrijheid door’, wordt dit jaar speciale aandacht besteed aan het onderwerp ‘Verzet’, heel passend bij de herdenking hier op deze plaats waar meer dan 50 mensen werden gefusilleerd omdat ze in verzet kwamen tegen het onrecht ons door de bezetter aangedaan. Het is daarom goed dat u er allemaal bent, om hen vanavond te gedenken, hier op deze plaats waar zij de ultieme prijs hiervoor betaalden.

Namens de Stichting Herdenkingsmonument Fort Rhijnauwen heet ik u dan ook allen heel hartelijk welkom:

●   U, vertegenwoordigers van het koninkrijk België
●   U, loco-commissaris van de Koning in de provincie Utrecht
●   U, gemeentebestuur van Bunnik
●   U, nabestaanden en belangstellenden
●   en een speciaal welkom voor alle jongeren

Voor het uitspreken van de herdenkingsrede geef ik nu het woord aan de heer Van Schelven, waarnemend burgemeester van de gemeente Bunnik.

Herdenkingsrede 2018


Door wnd. burgemeester R. van Schelven van de gemeente Bunnik

Geachte aanwezigen, dames en heren, jongens en meisjes,

Ook dit jaar bent u weer met zovelen naar deze prachtige, verstilde plek gekomen, om met elkaar diegenen te herdenken die hier, maar ook elders, hun leven hebben gegeven voor onze vrijheid.
Op déze plek zijn tenminste 52 dappere mannen geëxecuteerd, omdat zij de moed hadden in opstand te komen tegen de bezetter.
Hun namen zullen weer genoemd worden.

Het thema van 2018 is het Jaar van Verzet.
‘Wat zou u, wat zou jij, wat zou ik doen, onder oorlogsomstandigheden?’ Dat is een belangrijke vraag die u zichzelf wellicht, net als ik, ook wel eens stelt in deze dagen van herdenken en vieren. De vraag is gemakkelijk gesteld, maar het antwoord is niet zo eenvoudig.
Lees verder

Verzet en verraad


BUNNIK – Donderdagavond 12 april gaf oud provo Roel van Duijn op uitnodiging van boekhandel van Ravenswaay en Stichting Herdenkingsmonument Rhijnauwen een lezing over zijn boek ‘Verraad’. Het boek vertelt het verhaal van zijn schoonouders: Herman en Leen Reef.

Herman werkte tijdens de oorlog bij Hazemeijer Hengelo waar ook wapens geproduceerd werden voor de Duitsers. Herman kwam in conflict met zijn geweten en richtte een verzetsgroep op. Deze groep zorgde er voor dat mensen konden onderduiken en zij maakten illegale pamfletten. Uiteindelijk ontstond het plan om gewapend verzet te plegen en zij maakten een bom met de bedoeling de spoorlijn naar Oldenzaal plat te leggen.

Deze actie werd verraden en de hele groep van 23 personen werd opgepakt en gevangengezet. Eerst in kamp Amersfoort, later in concentratiekamp Vught. Eén van de vrienden van Herman Reef, Harry van Genugten, overleefde de oorlog niet en werd 75 jaar geleden gefusilleerd bij Fort Rhijnauwen. De vrouw van Herman Reef heeft alles in het werk gesteld om haar man te bevrijden, zij legde contact met de Sicherheitsdienst en kreeg een relatie met commandant Konrad Hofman. Uiteindelijk wist zij haar man vrij te krijgen, maar liep hierbij zelf ook groot risico. Roel van Duijn was lange tijd nieuwsgierig naar het verhaal van zijn schoonouders. Zij vertelden weinig over de gebeurtenissen in de tweede wereldoorlog.

Uiteindelijk bracht het NIOD Amsterdam meer duidelijkheid en bleek dat de rol van schoonmoeder Leen moedig was geweest. Na de oorlog wilde het verzet in Hengelo Leen liquideren door haar samenwerking met de Duitsers, gelukkig werd dit voorkomen.

Lafaard of held
Roel van Duijn vertelt in zijn lezing dat er verhoudingsgewijs weinig Nederlanders in het verzet zaten. De gewone Nederlander was vaak bevangen door angst. Hij heeft dan ook bewondering voor schoonmoeder Leen die zoveel risico nam en uiteindelijk na de oorlog beschouwd werd als verraadster. Ook haar eigen man twijfelde aan haar goede bedoelingen. Dit bracht hem tot de vraag: hoe zou ik zelf handelen in een oorlogssituatie? “Ben ik een lafaard of held?” Het blijft dan ook belangrijk om jaarlijks de mensen te herdenken die hun leven gaven voor vrede en veiligheid. In Bunnik en omgeving vindt deze herdenking op 4 mei plaats bij Fort Rhijnauwen. Hier werden meer dan 50 Nederlandse en Belgische verzetsmensen gefusilleerd.

Voor deelname aan de herdenking: om 19.00 uur opstellen bij Stayokay, Rhijnauwenselaan 14 te Bunnik. Van daar gaat de stille tocht naar het Terreplein op het Fort. Voor vragen over de herdenking: Janneke Schermers/Janneke.schermers@gmail.com of 030-6571350.

Door Lia van der Heijden. Verschenen in Bunniks Nieuws ’t Groentje van 18 april 2018.

Boekpresentatie door Roel van Duijn


Roel van Duijn heeft het boek ‘Verraad’ geschreven over zijn schoonvader, Herman Reef, die in het verzet zat en via een relatie die zijn vrouw aanging met een SS-officier is vrijgekomen. Zijn verzetsmaat bij de actie waarbij ze verraden zijn, is Harry van Genugten die op Rhijnauwen is gefusilleerd, nu 75 jaar geleden.

Op donderdag 12 april van 20:00 tot 22:00 uur geeft Roel van Duijn een presentatie over het boek bij boekhandel Van Ravenswaay, Van Hardenbroeklaan 20, Bunnik. De toegang is gratis, maar aanmelden is gewenst middels een e-mail aan info@ravenswaay.net

Details presentatie