Nieuwe statuten, nieuwe naam


Stichting Herdenkingsmonument Fort bij Rijnauwen heeft nieuwe statuten en een nieuwe naam. De naam wijkt enigszins af van de oude naam (Stichting Herdenkingsmonument Fort Rhijnauwen). Als gevolg hiervan is de websitenaam gewijzigd in ‘www.monument-rijnauwen.nl’.
De nieuwe statuten vindt u onder ANBI Status, Statuten.

Opening Herdenking 2019


Door Janneke Schermers

Een hartelijke welkom voor u, hier vanavond aanwezig om hen te herdenken die hier op het Fort bij Rijnauwen werden gefusilleerd.
‘Geef vrijheid door’ is het thema dat dit jaar is gegeven aan de herdenking. Om vrijheid door te geven, moet er eerst vrijheid zijn. Wij herdenken vanavond diegenen die hier, op deze plaats, hun leven voor onze vrijheid hebben gegeven. Zij leven in het hart van velen van u, als directe nabestaanden. Vooral voor u een hartelijk welkom vanavond.

In het afgelopen jaar heeft een aantal van de hier gefusilleerde verzetsstrijders ook een gezicht gekregen voor de buitenwereld. Veelal had dat te maken met het feit dat het voor hen 75 jaar geleden was dat ze werden gefusilleerd. Zo besteedde de regionale omroep in Gelderland aandacht aan Martin Lelivelt, werd een boek gepubliceerd over pater Hugo, geboren Karel Jacobs en pater Stephanus, geboren Piet Muhren van de abdij van Valle Dieu in België en, zoals u zult hebben gezien, worden er vanavond filmopnames gemaakt. Die zijn voor een documentaire over Piet Hoefsloot, dit hoewel zijn fusillade al langer geleden is dan 75 jaar.

Vrijheid wordt doorgegeven aan kinderen. Ook voor hen een speciaal welkom.
Het is goed om allen die hier werden omgebracht vanwege hun inzet voor onze vrijheid, te gedenken in aanwezigheid van vertegenwoordigers van de overheid. Namens het bestuur van de Stichting Herdenkingsmonument Fort bij Rijnauwen heet ik daarom ook heel hartelijk welkom:
– de vertegenwoordiger van het koninkrijk België
– de loco-commissaris van de Koning in de provincie Utrecht
– de burgemeester van Bunnik
Voor het uitspreken van de herdenkingsrede geef ik nu het woord aan de heer Van Bennekom, burgemeester van de gemeente Bunnik

Herdenkingsrede 2019


Door Ruud van Bennekom, burgemeester Bunnik

Geachte aanwezigen, dames en heren, jongens en meisjes,

Wat mooi dat u ook dit jaar weer naar deze prachtige plek bent gekomen. Met elkaar herdenken we de mensen die hier, maar ook elders, hun leven hebben gegeven voor onze vrijheid.
Het thema van het Nationaal Comité 4 en 5 mei voor 2019 is ‘In vrijheid kiezen’. Dit jaarthema sluit aan bij de viering van 100 jaar algemeen kiesrecht. Bovendien hebben we in 2019 zowel Europese, Waterschaps- als Provinciale verkiezingen. Het thema In vrijheid kiezen is veel breder dan kiesrecht alleen. In vrijheid kiezen: dat kunnen en mogen wij als inwoners van Nederland. De vrijheid om te doen en te laten wat we willen; binnen de grenzen van de wet en verankerd in onze Grondwet.

We realiseren ons niet altijd dat het een groot goed is om te leven in een land waar we het recht hebben om te stemmen. Waar ruimte is om ons te ontwikkelen. In een land, waar ruimte is om onze mening te uiten zonder vervolgd te worden. In een land, waar het straatbeeld zo kleurrijk is dat we veel van elkaar kunnen leren door met elkaar in gesprek te gaan.
Keuzevrijheid lijkt voor ons een vanzelfsprekendheid, maar is het niet. In mijn boekenkast staat een boekje “Inleiding in het Gemeenterecht voor burgemeesters”, met als ondertitel “bijgewerkt tot 1944”, uitgegeven door de bezetter. Het is een dun en klein boekje, want ruimte voor recht en vrijheid was er niet. Ik kijk er regelmatig in, juist om het contrast met het thema “In vrijheid kiezen” te voelen.

“In vrijheid kiezen”; dat staat ver van de keuzes die de mensen maakten die in de oorlogsjaren in verzet kwamen. Voor de oorlog leefden zij gewone levens, maar die veranderden in bijzondere levens. Bijzonder, omdat zij ervoor kozen om voor ons aller vrijheid te strijden.
Voor minstens 52 van hen eindigden de bijzondere levens op de plek waar we nu staan. 52 is een getal, dat ons met afschuw vervult. Net als het nog veel grotere getal van het aantal van mensen die in de Tweede Wereldoorlog en andere oorlogen daarna het leven lieten. Die mensen herdenken we op deze vierde mei.


Maar hier besteden we speciale aandacht aan de mensen wier namen op het herdenkingsmonument in het fort staan. Bij iedere naam hoort een leven, een verhaal en een gezicht. Het is van groot belang dat wij – 74 jaar na de bevrijding – blijven herdenken. Dat kunnen we alleen door zicht te houden op de levens, verhalen en gezichten van hen die door hun verzet het leven hebben gelaten.
We slagen daar gelukkig steeds beter in. Zo zag ik afgelopen week een uitzending van Andere Tijden over onderduiken in De Achterhoek. Met ruime aandacht voor de Mia Lelivelt uit Lichtenvoorde. Zij was 15 jaar toen de oorlog begin. Mia vertelt ontwapenend over de hulp die vader en zij gaven aan onderduikers. Vader was Martin Lelivelt, zijn naam staat hier op het monument. Samen met Antoon Slot werd hij op deze plek in juli 1944 gefusilleerd.

Beste mensen,

Vanavond herdenken wij de 52 dappere verzetsmensen uit Nederland en België die op deze plek tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn geëxecuteerd. Hun namen zullen zo genoemd worden. Daarna staan we twee minuten stil om ons respect aan hen te tonen en om alle mannen en vrouwen te gedenken die in de oorlogsjaren zijn omgekomen.

Opdat wij niet vergeten! Dank u wel.

Vijvenzeventig jaar geleden


Op 9 oktober 2018 bezochten zeven nabestaanden van de gefusilleerden M.H.A. Smeets en C.H.A. Smeets het Fort bij Rhijnauwen voor een korte herdenking. Het was die dag precies 75 jaar geleden dat de leden van de ‘Groep Erkens’, een groep van acht Belgisch – Nederlandse verzetsstrijders, vielen voor een Duits vuurpeloton.

Rond het middaguur liepen de nabestaanden naar het monument op het fort. Bij de gedenksteen van de verzetsgroep werden een bloemstuk en losse bloemen gelegd. Na een moment van stilte werd de korte plechtigheid afgesloten.

Opening Herdenking 2018


Door Janneke Schermers

Binnen het doorlopende thema ‘Geef vrijheid door’, wordt dit jaar speciale aandacht besteed aan het onderwerp ‘Verzet’, heel passend bij de herdenking hier op deze plaats waar meer dan 50 mensen werden gefusilleerd omdat ze in verzet kwamen tegen het onrecht ons door de bezetter aangedaan. Het is daarom goed dat u er allemaal bent, om hen vanavond te gedenken, hier op deze plaats waar zij de ultieme prijs hiervoor betaalden.

Namens de Stichting Herdenkingsmonument Fort Rhijnauwen heet ik u dan ook allen heel hartelijk welkom:

●   U, vertegenwoordigers van het koninkrijk België
●   U, loco-commissaris van de Koning in de provincie Utrecht
●   U, gemeentebestuur van Bunnik
●   U, nabestaanden en belangstellenden
●   en een speciaal welkom voor alle jongeren

Voor het uitspreken van de herdenkingsrede geef ik nu het woord aan de heer Van Schelven, waarnemend burgemeester van de gemeente Bunnik.

Herdenkingsrede 2018


Door wnd. burgemeester R. van Schelven van de gemeente Bunnik

Geachte aanwezigen, dames en heren, jongens en meisjes,

Ook dit jaar bent u weer met zovelen naar deze prachtige, verstilde plek gekomen, om met elkaar diegenen te herdenken die hier, maar ook elders, hun leven hebben gegeven voor onze vrijheid.
Op déze plek zijn tenminste 52 dappere mannen geëxecuteerd, omdat zij de moed hadden in opstand te komen tegen de bezetter.
Hun namen zullen weer genoemd worden.

Het thema van 2018 is het Jaar van Verzet.
‘Wat zou u, wat zou jij, wat zou ik doen, onder oorlogsomstandigheden?’ Dat is een belangrijke vraag die u zichzelf wellicht, net als ik, ook wel eens stelt in deze dagen van herdenken en vieren. De vraag is gemakkelijk gesteld, maar het antwoord is niet zo eenvoudig.
Lees verder