Herdenkingsrede 2016


Door burgemeester H.M. Ostendorp van de gemeente Bunnik

Geachte aanwezigen, dames en heren, jongens en meisjes,
Goed om te zien dat we ook dit jaar weer met zovelen bij het Herdenkingsmonument Fort Rhijnauwen bij elkaar gekomen zijn om samen stil te zijn en te herdenken. Met elkaar zullen wij dadelijk in stilte de namen en levens herdenken van hen die –waar dan ook- hun leven hebben gelaten voor onze vrijheid.
Ik heet u allen hartelijk welkom op deze bijzondere, indrukwekkende en verstillende plek in onze gemeente Bunnik.

Lees verder

Opening Herdenking 2015


Door Janneke Schermers

Wie de ogen sluit voor het verleden, is blind voor de toekomst, is het thema voor de herdenkingen in dit jubileumjaar, 70 jaar na de bevrijding.

Het is goed om met zovelen hier aanwezig te zijn, zoveel mensen die weigeren hun ogen voor het verleden te sluiten, die het steeds weer tot zich willen laten doordringen dat hier op deze plaats meer dan 50 jonge mensen hun leven hebben gegeven voor onze toekomst. Zij hebben bewust en met opgeheven hoofd hier, op deze plaats, hun laatste treden gezet.

Wij herdenken hen vandaag.

Au nom de la Fondation du Monument Commémoration Fort Rhijnauwen, je salue les familles des jeunes hommes provenant de la Belgique qui ont été assassinés ici. Nous sommes à la fois émus et heureux que vous soyez ici, soixante-dix ans après la Deuxième Guerre mondial. Soyez les bienvenues.

Namens de Stichting Herdenkingsmonument Fort Rhijnauwen heet ik u allen welkom:
●  U, vertegenwoordiger van de koninkrijk België
●  U, loco-commissaris van de Koning in de provincie Utrecht
●  U, gemeentebestuur van Bunnik
●  U, nabestaanden en belangstellenden
   en natuurlijk ook een speciaal welkom voor alle jongeren

Voor het uitspreken van de herdenkingsrede geef ik nu het woord aan de heer H.M. Ostendorp, burgemeester van de gemeente Bunnik.

Herdenkingsrede 2015


Geachte aanwezigen, dames en heren, jongens en meisjes, Loco-commissaris van de Koning van de provincie Utrecht, gedelegeerde van de Belgische ambassade, hartelijk welkom hier bij het Herdenkingsmonument Fort Rhijnauwen in de gemeente Bunnik, waar we met elkaar zullen herdénken aan de vooravond van de viering van 70 jaar bevrijding.

Het blijft indrukwekkend dat ieder jaar weer zoveel mensen in serene stilte de weg naar deze bijzondere plek weten te vinden om zo met elkaar de eer te bewijzen en dankbaarheid te tonen aan de mannen en vrouwen die waar ook ter wereld hun leven hebben gegeven voor onze vrijheid. Lees verder

Herdenkingsrede 2014


Door burgemeester H.M. Ostendorp van de gemeente Bunnik

Geachte aanwezigen, dames en heren, jongens en meisjes.

Heel graag heet ik u hartelijk welkom op deze indrukwekkende plek bij het Herdenkingsmonument Fort Rhijnauwen, hier in de gemeente Bunnik. Wat is het ieder jaar weer goed om te zien dat zoveel mensen hier naar deze plek komen om samen met elkaar de eer te bewijzen, de dankbaarheid te tonen en stil te staan bij de mensen die, waar ook ter wereld, hun leven hebben gegeven voor onze vrijheid. Lees verder

Herdenkingsrede 2013


Geachte aanwezigen, dames en heren, jongens en meisjes, loco-Commissaris van de Koning, vertegenwoordigers van de Belgische ambassade, goed om u allen hier te zien, op deze bijzondere herdenkingsplek in de gemeente Bunnik.
Ieder jaar weer is het indrukwekkend om met elkaar in stilte de weg naar dit bijzondere herdenkingsmonument hier bij Fort Rhijnauwen te bewandelen. En ieder jaar weer is het indrukwekkend om met zovelen hier bij elkaar te zijn om zo onze dankbaarheid te tonen en onze eer te bewijzen aan de mannen en vrouwen die, waar ook ter wereld, hun leven hebben gegeven voor onze vrijheid.  Lees verder

Herdenkingsrede 2012


Geachte aanwezigen, dames en heren, jongens en meisjes, u allen hartelijk welkom op deze bijzondere en markante plek in onze gemeente Bunnik,
Het is ieder jaar weer goed om te zien dat zoveel mensen op 4 mei de weg naar het indrukwekkende herdenkingsmonument hier op Fort Rhijnauwen weten te vinden. Het geeft een gevoel van warme verbondenheid met onze bevrijders, met elkaar en met onze toekomstige generatie als wij in serene stilte de wandeling naar deze herdenkingsplek met elkaar aangaan om hier vervolgens de eer te bewijzen en onze dankbaarheid te tonen aan de mannen en vrouwen die, waar ook ter wereld, hun leven hebben gegeven voor onze vrijheid.
Lees verder